Spółdzielnia Mieszkaniowa „MIŁA” ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego Smocza 21 o powierzchni 35,00 m2.

Kompletna dokumentacja przetargowa jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA” ul. Anielewicza 23A  w pokoju nr 7 w godzinach:  poniedziałek 08:15 - 17:30; wtorek, środa, czwartek 08:15 - 15:30, piątek 08:15 - 13:30.

W celu obejrzenia lokalu, zapoznaniem się ze stanem technicznym należy zgłosić się do Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA” ul. Anielewicza 23A pokój nr 7. Kontakt telefoniczny 22 887 27 05.

Informacje podstawowe dotyczące przetargu
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta najmu lokalu użytkowego przy ul. Smocza 21” w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 12 w terminie od dn. 06.06.2018 do dn. 25.06.2018 do godz. 12:00.
Oferty dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 27.06.2018 o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA” ul. Anielewicza 23A. Pokój Prezesa Zarządu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Bank PKO BP SA konto nr 11 1240 6247 1111 0000 4977 5152.
Wadium 2000,00 zł. (dwa tysiące złotych)
Po zamknięciu przetargu Spółdzielnia zwraca wadium wszystkim, którzy przetargu nie wygrali.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie wycofania lub zmiany oferty po rozstrzygnięciu przetargu lub w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i uzgodnionych w przetargu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miła” zastrzega sobie prawo do:

  • Wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnieniu przetargu bez podania przyczyn
  • Swobodnego wyboru Oferenta
  • Możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami
  • Podania informacji o rozstrzygnięciu przetargu

Telefony alarmowe

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż miejska: 986
tel. 22 632 76 44

Telefony awaryjne

Awarie elektryczne:
tel. kom. 601 294 676

Awarie hydrauliczne:
tel. kom. 506 931 829

Awarie centralnego ogrzewania:
tel. kom. 504 278 848

Pogotowie dźwigowe 24h:
tel.  602 343 490
tel.  501 588 684

Ważne telefony

Naprawa Domofonów:
tel. kom. 501 275 097

Ośrodek Pomocy Społecznej:
Warszawa-Wola, ul. Bema 91
tel. 22 571 50 24

Elektrownia RWE BOK:
tel. 22 821 46 46

Gazownia BOK W-wa Wola:
ul. Kasprzaka 25, tel. 22 637 46 04

Kontakt