Spółdzielni Mieszkaniowa „MIŁA” ogłasza przetarg na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych Anielewicza 27,Eseranto 18, Smoczej 16, Smoczej 30.

Termin realizacji do 30 listopad 2018 r.
Wadium w wysokości 5 000,00 zł. za budynek należy wnieść na konto S.M. "Miła" do dnia 20 czerwca 2018 r.
(nr konta: 11 1240 6247 1111 0000 4977 5152 ).
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Specyfikacja przetargowa jest do odebrania w cenie 100 zł. netto za jeden budynek w siedzibie Zamawiającego,  pok. nr. 4  do dnia 19 czerwca 2018r. do  godz.15:30.
Oferty należy złożyć w zalakowanej kopercie z opisem „Oferta na wymianę instalacji elektrycznej w  bud. ..." w sekretariacie S.M. "Miła".
Termin składania ofert upływa dnia 20 czerca 2018r. godz. 15:30.

Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy S.M. "Miła" ul. Miła 37 w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 15:00.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci którzy:

  1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
  2. Przedstawią dokumenty o stanie technicznym, prawnym i finansowym firmy.
  3. Spełnią wymagania wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia (referencje).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pok. nr 4, tel. (22) 838-62-38.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miła” zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru Oferenta,
  • możliwości przeprowadzenia dodatkowego przetargu ustnego,
  • uznania przetargu za nierozstrzygnięty bez podania przyczyny,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Telefony alarmowe

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż miejska: 986
tel. 22 632 76 44

Telefony awaryjne

Awarie elektryczne:
tel. kom. 601 294 676

Awarie hydrauliczne:
tel. kom. 506 931 829

Awarie centralnego ogrzewania:
tel. kom. 504 278 848

Pogotowie dźwigowe 24h:
tel.  602 343 490
tel.  501 588 684

Ważne telefony

Naprawa Domofonów:
tel. kom. 501 275 097

Ośrodek Pomocy Społecznej:
Warszawa-Wola, ul. Bema 91
tel. 22 571 50 24

Elektrownia RWE BOK:
tel. 22 821 46 46

Gazownia BOK W-wa Wola:
ul. Kasprzaka 25, tel. 22 637 46 04

Kontakt