Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "MIŁA" uprzejmie informuje, o planowanym od dnia 16.05.2018 r. przeglądzie instalacji gazowej i wentylacyjnej, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem I tury ww. prac. 

Przeglądy będzie wykonywała firma - "Polska Grupa Inżynieryjna" z siedzibą w Warszawie.

pdficonsHarmonogram I tury przeglądów instalacji gazowej i wentylacyjnej

Telefony alarmowe

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż miejska: 986
tel. 22 632 76 44

Telefony awaryjne

Awarie elektryczne:
tel. kom. 601 294 676

Awarie hydrauliczne:
tel. kom. 506 931 829

Awarie centralnego ogrzewania:
tel. kom. 504 278 848

Pogotowie dźwigowe 24h:
tel.  602 343 490
tel.  501 588 684

Ważne telefony

Naprawa Domofonów:
tel. kom. 501 275 097

Ośrodek Pomocy Społecznej:
Warszawa-Wola, ul. Bema 91
tel. 22 571 50 24

Elektrownia RWE BOK:
tel. 22 821 46 46

Gazownia BOK W-wa Wola:
ul. Kasprzaka 25, tel. 22 637 46 04

Kontakt