Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miła” ul. Anielewicza 23A w Warszawie zatrudni hydraulika do Działu Technicznego Spółdzielni.

Wymagania:
•    Uprawnienia gazowe co najmniej E
•    Możliwość pracy na wysokości powyżej 3 metrów
•    Punktualność, komunikatywność
•    Umiejętność pracy w zespole
•    Odporność na stres

Opis stanowiska pracy:
1.    Realizacja zleceń awaryjno-konserwacyjnych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni
2.    Pomoc przy zaopatrzeniu materiałowym Działu Technicznego
3.    Inne czynności wynikające z potrzeb Działu Technicznego w ramach posiadanych kwalifikacji

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu obowiązków uzyskać można w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Miła” ul. Anielewicza 23A wejście B pok. nr 4 tel. 22 838 62 38.

Zgłoszenie kandydatów powinny zawierać:
•    Curriculum Vitae
•    Ksero dokumentów kwalifikacyjnych
•    Zaświadczenie o niekaralności
•    Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wyłącznie pisemnych zgłoszeń, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Miła” przy ul. Anielewicza 23A pok. nr 12 w Warszawie do dnia 31.01.2018 do godz. 15:00.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami i nie zwracamy złożonych ofert.

 

Telefony alarmowe

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż miejska: 986
tel. 22 632 76 44

Telefony awaryjne

Awarie elektryczne:
tel. kom. 601 294 676

Awarie hydrauliczne:
tel. kom. 506 931 829

Awarie centralnego ogrzewania:
tel. kom. 504 278 848

Pogotowie dźwigowe 24h:
tel.  602 343 490
tel.  501 588 684

Ważne telefony

Naprawa Domofonów:
tel. kom. 501 275 097

Ośrodek Pomocy Społecznej:
Warszawa-Wola, ul. Bema 91
tel. 22 571 50 24

Elektrownia RWE BOK:
tel. 22 821 46 46

Gazownia BOK W-wa Wola:
ul. Kasprzaka 25, tel. 22 637 46 04

Kontakt