Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miła” ul. Anielewicza 23A w Warszawie zatrudni pracownika techniczno-biurowego w Dziale Technicznym Spółdzielni.
Wymagania:
•    Wykształcenie minimum średnie techniczne – budowlane
•    Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
•    Punktualność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
•    Odporność na stres
•    Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku


Opis stanowiska pracy:
1)    Współpraca z mieszkańcami
2)    Odbieranie telefonów, udzielanie informacji i wyjaśnień
3)    Obsługa korespondencji Działu Technicznego
4)    Komputerowe przygotowywanie dokumentów powstających w Dziale Technicznym
5)    Obsługa urządzeń biurowych
6)    Pomoc przy zaopatrzeniu materiałowym Działu Technicznego
7)    Zastępstwo podczas nieobecności mistrzów branżowych
8)    Inne czynności wynikające z potrzeb Działu Technicznego w ramach posiadanych kwalifikacji

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu obowiązków uzyskać można w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Miła” ul. Anielewicza 23A wejście B pok. nr 4 tel. 22 838 62 38.

Zgłoszenie kandydatów powinny zawierać:
•    Curriculum Vitae
•    List motywacyjny
•    Ksero dokumentów kwalifikacyjnych
•    Zaświadczenie o niekaralności
•    Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wyłącznie pisemnych zgłoszeń, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Miła” przy ul. Anielewicza 23A pok. nr 12 w Warszawie do dnia 16.02.2018 do godz. 12:00.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami i nie zwracamy złożonych ofert. 

 

Telefony alarmowe

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż miejska: 986
tel. 22 632 76 44

Telefony awaryjne

Awarie elektryczne:
tel. kom. 601 294 676

Awarie hydrauliczne:
tel. kom. 506 931 829

Awarie centralnego ogrzewania:
tel. kom. 504 278 848

Pogotowie dźwigowe 24h:
tel.  602 343 490
tel.  501 588 684

Ważne telefony

Naprawa Domofonów:
tel. kom. 501 275 097

Ośrodek Pomocy Społecznej:
Warszawa-Wola, ul. Bema 91
tel. 22 571 50 24

Elektrownia RWE BOK:
tel. 22 821 46 46

Gazownia BOK W-wa Wola:
ul. Kasprzaka 25, tel. 22 637 46 04

Kontakt