Miejsckie Centrum Kontaktu Warszawa - telefon numer 19115.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Miła" zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o zgłaszanie awarii lub interwencji do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa - telefon numer 19115. Sprawy, które można zgłaszać: nie sprzątane chodniki i tereny zielone, przepełnione kosze uliczne, nie wyworzone śmieci, zapadnięte chodniki - zagrażające bezpieczeństwu, źle parkowane samochody.

Więcej informacji na stronie www.warszawa19115.pl

Telefony alarmowe

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż miejska: 986
tel. 22 632 76 44

Telefony awaryjne

Awarie elektryczne:
tel. kom. 601 294 676

Awarie hydrauliczne:
tel. kom. 506 931 829

Awarie centralnego ogrzewania:
tel. kom. 504 278 848

Pogotowie dźwigowe 24h:
tel.  602 343 490
tel.  501 588 684

Ważne telefony

Naprawa Domofonów:
tel. kom. 501 275 097

Ośrodek Pomocy Społecznej:
Warszawa-Wola, ul. Bema 91
tel. 22 571 50 24

Elektrownia RWE BOK:
tel. 22 821 46 46

Gazownia BOK W-wa Wola:
ul. Kasprzaka 25, tel. 22 637 46 04

Kontakt