W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, konieczne jest złożenie w Urzędzie Dzielnicy Wola korekty informacji dotyczącej powierzchni wspólnej budynków na druku IN-15.

 

SPRAWA DOTYCZY WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ Z WYODRĘBNIONĄ WŁASNOŚCIĄ, opłacających podatki w Urzędzie Dzielnicy Wola. (nie dotyczy właścicieli ze spółdzielczym własnościowym i lokatorskim prawem do lokalu).

Od 1 stycznia 2016 r. zostały zmienione zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Podatkiem objęte są również części wspólne budynków i pomieszczenia zlokalizowane w obrębie działki, które nie stanowią pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych z wyłączeniem klatek schodowych i szybów windowych, tj. korytarze, hole, strychy, schowki, pralnie, suszarnie, altanki śmietnikowe, pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH, KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE KOREKTY INFORMACJI DOTYCZĄCEJ POWIERZCHNI WSPÓLNEJ BUDYNKU NA DRUKU IN-15, W CZĘŚCI /C.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI /1. MIESZKALNE/. (do pobrania w Urzędzie Dzielnicy Wola) Powierzchnia wspólna budynków i pomieszczeń do wyliczenia udziałów dla poszczególnych lokali jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców tej samej nieruchomości.(działki)

dla działki nr …………. obręb ……………………………….

powierzchnia o wysokości od 1.40 m do 2,20 m wynosi                     m2
powierzchnia o wysokości od 2,20 m wynosi                     m2

Informacja o powierzchni części wspólnych do opodatkowania dla każdej nieruchomości została zamieszczona na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni www.smmila.pl. Dane te znajdą Państwo także na kolejnej stronie.
Pismo to należy złożyć, jako załącznik do informacji IN-15 w Urzędzie Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90, aby Urząd na podstawie udziału w nieruchomości wspólnej z aktu notarialnego ustalił wymiar zobowiązania podatkowego.

Informacji i pomocy przy wypełnianiu druku IN-15 udzieli Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, biuro Spółdzielni pokój nr 9, tel. 22 838 20 34

pdficonsPismo do wydruku wraz z tabelą zawierającą zestawienie powierzchni wspólnej budynków - zobacz

pdficonsWZÓR WYPEŁNIENIA DRUKU IN-15 ZE WZGLĘDU NA POWIERZCHNIĘ WSPÓLNĄ BUDYNKU - zobacz

 

Telefony alarmowe

Numer alarmowy: 112

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż miejska: 986
tel. 22 632 76 44

Telefony awaryjne

Awarie elektryczne:
tel. kom. 601 294 676

Awarie hydrauliczne:
tel. kom. 506 931 829

Awarie centralnego ogrzewania:
tel. kom. 504 278 848

Pogotowie dźwigowe 24h:
tel.  602 343 490
tel.  501 588 684

Ważne telefony

Naprawa Domofonów:
tel. kom. 501 275 097

Ośrodek Pomocy Społecznej:
Warszawa-Wola, ul. Bema 91
tel. 22 571 50 24

Elektrownia RWE BOK:
tel. 22 821 46 46

Gazownia BOK W-wa Wola:
ul. Kasprzaka 25, tel. 22 637 46 04

Kontakt